[tr] Python’da argparse kitaplığını kullanarak birden fazla anahtar kelime ile aynı işlevi çağırmak

Özgürlükiçin, Open-Source, pardus

Yazmakta olduğum bir python betiği için argparse kitaplığını kullanıyorum. Karşılaştığım ufak bir durumu paylaşmak istedim. Diyelim ki birden fazla anahtar kelimeyi bir işleve atamak istiyorsunuz. Diğer bir değişle; UYGULAMA adlı bir yazılımınız olsun ve bu yazılım için olan yardım metnini görüntülemek istiyorsunuz. Bu durumda UYGULAMA –help veya UYGULAMA -h şeklinde yazılımı çağırarak yardımı görüntüleyebilirsiniz. Bu örnekte olduğu gibi ‘–help’ ve ‘-h’ anahtarlarını kullanabilirsiniz. Bu tür işlevi argparse ile tam olarak aşağıdaki gibi uygulamanıza kazandırabilirsiniz:

import argparse

yorumlayici = argparse.ArgumentParser(prog='UYGULAMA', add_help=True,description='METIN BURAYA')
yorumlayici.add_argument('-k', '--kaynak', action='store', type=argparse.FileType('rt'), help='METIN BURAYA', dest='hedef')
girdiler    = yorumlayici.parse_args()
if girdiler.hedef != None:
    print girdiler.hedef