[tr] MEMS-TR’11 çalıştayında neler oldu?

ODTÜ-MEMS tarafından bu sene ikinci düzenlenen MEMS-TR’11 çalıştayına Koç Üniversitesi Optik Mikro Sistemler Laboratuvarı (OML) olarak Prof. Dr. Hakan Ürey hocamın liderliğinde katıldık. Geçen seneki çalıştaya da aynı şekilde laboratuvar olarak katılmıştık. İlkinin üzerinden geçen bir senenin sonunda mikro elektromekanik yapılar (MEMS) üzerine yerelde üniversitelerimizin neler yaptığını görme fırsatımız oldu.

Aynı şekilde biz de diğer üniversiteler gibi poster sunumlarına grup olarak katıldık; laboratuvarımızda birbirinden bağımsız yürütülen  dört ayrı projenin posterini sunduk. Sunumları benim de içerisinde bulunduğum doktora, yüksek lisans ve lisans öğrencilerinden oluşan bir grup olarak ziyaretçilere sunduk. Eş zamanlı olarak laboratuvarımızı ve üniversitemizi anlatan bir ana sunumda çalıştay içerisinde yer aldı.

Bu çalıştay konusundaki kişisel görüşüm şu şekildedir; Üniversiteler geçtiğimiz bir yıl içerisinde iyi hazırlanmıştır, geçen seneki sunulan işlerin üzerine yenileri eklenmiştir. Yani sunum yapan ilgili üniversiteler bu sene boşa kurşun sıkmamıştır. Poster sunumlarından ve ana sunumlardan gördüğüm kadarıyla bahsini ettiğim üniversiteler şu şekildedir; ODTÜ, Boğaziçi, Bilkent, İTÜ, Anadolu Üniversitesi ve Koç Üniversitesi.

Hazırladığımız posterler büyük ilgi gördü ve sanayiden ilgili kimselerle iyi bağlantılar kurulması için güzel fırsatlar oluştu. Ancak oluşan fırsatlar sanayi kuruluşlarının sayıca azlığı sebebiyle kısıtlı kalmıştır. Yapılan işlerin hayata geçmesi için bu tarz olanakların artırılması gerekmektedir.

Bu tür çalıştaylar bence öğrencilerin sözel ve sunumsal gelişimlerini olumlu yönde etkiliyor. Sonuçta hiçbirimiz laboratuvar faresi olarak kalmak istemiyoruz. Bir kimse karşısında yaptığımız işi sunarken sosyal bazı niteliklere sahip olmamız gerekiyor. Böylesine bir çalıştay bu tür bir gelişimin önünü açıyor. Aynı zamanda başka üniversitelerden benzer konular üzerine çalışan kimseleri tanıma fırsatı sunması başlı başına büyük bir getiridir.

Çalıştaydaki posterlerin bir kısmı İngilizce ve bir kısmı Türkçe hazırlanmıştır. Ana sunumlarda sunucular genel itibariyle İngilizce ve Türkçe karışık anlatım yapmışlardır. Bu durum her terimin Türkçe uygun bir karşılığının bilinmiyor veya olmaması durumundan kaynaklanmıştır. Eğer MEMS konusunda yerelde bir kaynak oluşturulmak isteniyorsa üniversitelerin genelinde kullanılacak Türkçe karşılıklar oluşturulması gerekiyor. Çalıştay böyle bir vurgu için bence uygun bir yer.

ODTÜ-MEMS çalıştay düzenleme ve yönetme kabiliyetini kesinlikle çağ atlatmıştır. Bu seneki çalıştay kusursuz oldu diyebilirim. Sadece ses sisteminden kaynaklı sunum esnasında çızırtılar oluştu, olması nazar boncuğu oldu diyelim. Kendilerine böyle bir çalıştayı hazırladıkları için ne kadar teşekkür etsek azdır. Ayrıca çalıştaya katılan diğer grupları da güzel sunumları için canı gönülden tebrik etmek gerekir. Aşağıda çalıştay takvimini ve laboratuvarca çektirdiğimiz bir resmi görebilirsiniz, ne yazık ki elimdeki resimde grubumuzdan bir kaç kişi eksik.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.