[tr] Python’da argparse kitaplığını kullanarak birden fazla anahtar kelime ile aynı işlevi çağırmak

Yazmakta olduğum bir python betiği için argparse kitaplığını kullanıyorum. Karşılaştığım ufak bir durumu paylaşmak istedim. Diyelim ki birden fazla anahtar kelimeyi bir işleve atamak istiyorsunuz. Diğer bir değişle; UYGULAMA adlı bir yazılımınız olsun ve bu yazılım için olan yardım metnini görüntülemek istiyorsunuz. Bu durumda UYGULAMA –help veya UYGULAMA -h şeklinde yazılımı çağırarak yardımı görüntüleyebilirsiniz. Bu örnekte olduğu gibi ‘–help’ ve ‘-h’ anahtarlarını kullanabilirsiniz. Bu tür işlevi argparse ile tam olarak aşağıdaki gibi uygulamanıza kazandırabilirsiniz:

import argparse

yorumlayici = argparse.ArgumentParser(prog='UYGULAMA', add_help=True,description='METIN BURAYA')
yorumlayici.add_argument('-k', '--kaynak', action='store', type=argparse.FileType('rt'), help='METIN BURAYA', dest='hedef')
girdiler    = yorumlayici.parse_args()
if girdiler.hedef != None:
    print girdiler.hedef

4 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.