[tr] Python’da argparse kitaplığını kullanarak birden fazla anahtar kelime ile aynı işlevi çağırmak

Özgürlükiçin, Open-Source, pardus

Yazmakta olduğum bir python betiği için argparse kitaplığını kullanıyorum. Karşılaştığım ufak bir durumu paylaşmak istedim. Diyelim ki birden fazla anahtar kelimeyi bir işleve atamak istiyorsunuz. Diğer bir değişle; UYGULAMA adlı bir yazılımınız olsun ve bu yazılım için olan yardım metnini görüntülemek istiyorsunuz. Bu durumda UYGULAMA –help veya UYGULAMA -h şeklinde yazılımı çağırarak yardımı görüntüleyebilirsiniz. Bu örnekte olduğu gibi ‘–help’ ve ‘-h’ anahtarlarını kullanabilirsiniz. Bu tür işlevi argparse ile tam olarak aşağıdaki gibi uygulamanıza kazandırabilirsiniz:

import argparse

yorumlayici = argparse.ArgumentParser(prog='UYGULAMA', add_help=True,description='METIN BURAYA')
yorumlayici.add_argument('-k', '--kaynak', action='store', type=argparse.FileType('rt'), help='METIN BURAYA', dest='hedef')
girdiler    = yorumlayici.parse_args()
if girdiler.hedef != None:
    print girdiler.hedef

4 thoughts on “[tr] Python’da argparse kitaplığını kullanarak birden fazla anahtar kelime ile aynı işlevi çağırmak

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.